Регистрацијом се слажете са условима коришћења TupTup.rs и дајете дозволу TupTup.rs тиму да их мења. Услови коришћења ступају на снагу у тренутку када су објављени на сервису.

Ви сте одговорни за дељени садржај на TupTup.rs. Сваки садржај који делите сматраће се материјалом чија интелектуална својина припада вама и дељењем дајете нам пуна права, нама као TupTup.rs и нашим партнерима да га користимо, мењамо, дистрибуирамо или јавно објавимо.

Шопинг

Приликом креирања поруџбине преко TupTup.rs, можете креирати кориснички налог (регистрацију) који ћете касније користити у будућим куповинама или купити без регистрације уносом адресе за доставу.

Када креирате поруџбину са могућношћу плаћања у готовини, обавезујете се да ћете платити производ када вам буде испоручен. Наруџбу можете отказати само ако није испоручена.